29-07-2019

Η υποβολή περιλήψεων εργασιών έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 20 Αυγούστου 2019 1 Σεπτεμβρίου 2019. Οι εργασίες θα εξεταστούν από την επιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψή τους έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.