Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα, για δική σας διευκόλυνση, όλα τα videos του συνεδρίου και τις φωτογραφίες, μαζί με τα αντίστοιχα αρχεία των παρουσιάσεων. Η ίδια πληροφορία, με επιπλέον λεπτομέρειες, υπάρχει σε κάθε εισήγηση στην σελίδα του προγράμματος.

Φωτογραφίες

Videos και παρουσιάσεις από:

(η προσθήκη των videos συνεχίζεται καθώς ολοκληρώνεται η επεξεργασία και δημοσίευσή τους)