Πρώτο σεμινάριο της Ελληνικής Κοινοπραξίας του ΣΕΑΒ με την ORCID (09-Οκτ-2019):