04-07-2017

Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων εργασιών παρατείνεται έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

Αντίστοιχα παρατείνονται και οι προθεσμίες:

  • γνωστοποίησης αποδοχής-απόρριψης από την Επιστημονική Επιτροπή: 15 Σεπτεμβρίου 2017
  • υποβολής πλήρους κειμένου: 8 Οκτωβρίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.