04-10-2017

Το προσχέδιο προγράμματος του συνεδρίου έχει αναρτηθεί εδώ. Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.