• Μανόλης Κουκουράκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (πρόεδρος)
  • Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • Γεώργιος Ζάχος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Κωνσταντία Κακάλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Ανθή Κατσιρίκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Γιάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Κατερίνα Νάστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Μαρία Νταουντάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Γιάννης Τσάκωνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Πατρών