• Ανοικτή Πρόσβαση, Ανοικτά Δεδομένα, Ανοικτή Επιστήμη
 • Ερευνητικά δεδομένα και αποθετήρια
 • Διαλειτουργικότητα και διασύνδεση υπηρεσιών
 • Συνεργατικά μοντέλα λειτουργίας
 • Πνευματικά δικαιώματα και ηθική της έρευνας
 • Καταγραφή και αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας
 • Εναλλακτικά  μοντέλα δημοσίευσης και διάχυσης της έρευνας
 • Εκπαίδευση και δεξιότητες στην Ανοικτή Επιστήμη
 • Πολιτιστική κληρονομιά στην ψηφιακή εποχή
 • Προσβασιμότητα για εντυποανάπηρα άτομα
 • Αξιοποίηση, επεκτασιμότητα και βιωσιμότητα υπηρεσιών & εργαλείων που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους – από τα ΕΠΕΑΕΚ στον Ορίζοντα 2020 προς τον Ορίζοντα Ευρώπη
 • Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – υπηρεσίες & δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες και την Επιστήμη των Πολιτών
 • Θεσμικά ζητήματα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 • 25 Πανελλήνια Συνέδρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – προβληματισμοί, προκλήσεις και προοπτικές