Μπορείτε να κατεβάσετε το pdf του προσχεδίου προγράμματος εδώ