Επερχόμενες συνεδρίες:

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Showing All
Συνεδρίες
Σ1.1: Ανοιχτή πρόσβαση και συνεργατικά δίκτυα βιβλιοθηκών
Σ1.2: Δράσεις ΣΕΑΒ
Σ1.3: Ιδρυματικά Αποθετήρια
Σ1.4: Πληροφοριακή παιδεία - Βιβλιοθηκονομική κατάρτιση
Σ2.1: Υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Οριζόντιες και κάθετες δράσεις
Σ2.2: Αποτίμηση έρευνας - Βιβλιομετρική ανάλυση
Σ2.3: Άλλα πεδία έρευνας / δραστηριότητας
Σ2.4: Άλλα πεδία έρευνας / δραστηριότητας
Συνεδρίες χορηγών
Γεύματα
Διαλείμματα για καφέ
08:30
08:40
08:50
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
00:00
Πέμπτη 10/10/2019
Πέμπτη 10/10/2019
Εγγραφές
08:30 - 09:15

Έναρξη - χαιρετισμοί
Κουκουράκης Μανόλης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής - Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης
Τσακαλίδης Παναγιώτης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ελευθεριάδου–Γκίκα Άννα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνου
09:15 - 09:45

Προσκεκλημένη Ομιλία: Πολιτικές Ανοικτής Επιστήμης στην Ευρώπη: Οι συνέπειες για το Ελληνικό Ερευνητικό Οικοσύστημα
Ταβερναράκης Νεκτάριος, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
09:45 - 10:15
Ειδική Συνεδρία - Προσκεκλημένη Ομιλία
Συντονισμός: Μανόλης Κουκουράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ηλεκτρονικές πηγές HEAL-Link και οι εξελίξεις στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Ολλανδέζου Λία - Βιβλιοθηκονόμος - HEAL-Link / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
10:15 - 10:35
επιστημονικές δημοσιεύσεις, επιστημονική επικοινώνηση, κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, ανοικτή πρόσβαση
Συνεδρία 1.1. Η Ανοικτή Επιστήμη στην υπηρεσία της έρευνας και της γνώσης
Συντονισμός: Μανόλης Κουκουράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ολλανδέζου Λία - Βιβλιοθηκονόμος - HEAL-Link - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φλώρου Πόπη - Βιβλιοθηκονόμος - HEAL-Link - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρακά Ηλιάνα - Βιβλιοθηκονόμος - HEAL-Link
Κουρμούλης Γιάννης - Πληροφορικός - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Α.Π.Θ.
Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, στο πλαίσιο της αποστολής τους, επιδιώκουν να προωθήσουν την έρευνα και τη διάδοση της γνώσης στις αντίστοιχές ερευνητικές κοινότητες και στην κοινωνία. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής με την παράλληλη ανάγκη για Ανοικτή Πρόσβαση και διαφάνεια σε όλο τον κύκλο της ερευνητικής διαδικασίας, έχουν οδηγήσει σε πολλές αλλαγές και καινοτομίες στην ακαδημαϊκή επικοινώνηση, τόσο με τη μορφή υπηρεσιών, όσο και με τον τρόπο που επικοινωνείται η γνώση. Η παρουσίαση εξετάζει τον αντίκτυπο της χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών που παρέχονται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στα μέλη της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας τα τελευταία 20 χρόνια, στο επίπεδο των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της ακαδημαϊκής επικοινώνησης. Με μία αναδρομή στο παρελθόν, από το έντυπο στη ηλεκτρονικό και από την ψηφιακή εποχή στην Ανοιχτή Πρόσβαση, θα αναλύσει την εξέλιξη των επιστημονικών δημοσιεύσεων και θα τη συνδέσει με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πηγών που προσφέρει ο Σύνδεσμος.
Η εργασία μελετά τα μοντέλα λειτουργίας των μεγάλων εκδοτών, πώς επηρεάζουν τις αποφάσεις των ερευνητών για τις επιλογές τους, τις στάσεις των ερευνητών απέναντι στη διάχυση και το διαμοιρασμό της έρευνας σε σχέση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Επιχειρεί να διαφωτίσει με ποιον τρόπο αντίρροπες δυνάμεις, όπως οι κατατάξεις των πανεπιστημίων σε αντίθεση με τις χρηματοδοτήσεις και ο ανταγωνισμός σε αντίθεση με την συνεργασία, επηρεάζουν την εξέλιξη των επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Επιχειρείται μία εκτίμηση για το μέλλον της επιστημονικής επικοινώνησης, σύμφωνα με τις προωθούμενες πολιτικές και εφαρμοστικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι τρόποι διασύνδεσης της έρευνας με την τεχνολογία στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθώς και οι τρόποι βελτίωσης της προσβασιμότητας, της χρήσης, της ισότητας και της συμμετοχικότητας στη ροή εργασιών της ακαδημαϊκής επικοινωνίας για τους ερευνητές.

Υποδομές τμήματος ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ
Πισπιρίγγας Λεωνίδας - Προγραμματιστής/Διαχειριστής συστημάτων βιβλιοθήκης - ΣΕΑΒ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλονίκης
10:35 - 10:55
ηλεκτρονικές πηγές, υπηρεσίες βιβλιοθηκών, κοινοπραξία, ερευνητικά δεδομένα, μοναδικά αναγνωριστικά
Συνεδρία 1.1. Η Ανοικτή Επιστήμη στην υπηρεσία της έρευνας και της γνώσης
Συντονισμός: Μανόλης Κουκουράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πισπιρίγγας Λεωνίδας - Προγραμματιστής-Διαχειριστής συστημάτων βιβλιοθήκης - ΣΕΑΒ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλονίκης
Σημαιοφορίδης Ζήσης - Προγραμματιστής-Διαχειριστής συστημάτων βιβλιοθήκης - Σύνδεσμoς Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαδάκη Δέσποινα - Βιβλιοθηκονόμος - Κεντρική Βιβλιοθήκη - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οι υποδομές του τμήματος των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στην παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μια αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις νεότερες προσφερόμενες υπηρεσίες.
Η νέα δικτυακή πύλη του ΣΕΑΒ αναπτύχθηκε με γνώμονα την αυξημένη ευχρηστία για τους χρήστες, αλλά και νέες δυνατότητες στο πλαίσιο της ορθότερης ενημέρωσης των χρηστών με mini – blogs (Open Access, Upcoming Events κ.ά.). Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση ειδοποιήσεων για τους χρήστες όταν υπάρχουν καινούριες δημοσιεύσεις σε αγαπημένα τους περιοδικά, σε σύνδεση με την Ενιαία Μηχανή Αναζήτησης.
Το αποθετήριο των ερευνητικών δεδομένων HARDMIN αποτελεί την ραχοκοκκαλιά της υποδομής των ερευνητικών δεδομένων του ΣΕΑΒ για τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα, η οποία είναι μια ενιαία υποδομή διασυνδεδεμένη με τις Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα και την Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων (HELIX) και με όλες τις Ευρωπαϊκές υποδομές για την Ανοικτή Επιστήμη. Στην πιλοτική φάση πραγματοποιούνται δοκιμές κατάθεσης διαφόρων τύπων ερευνητικών δεδομένων και εξετάζονται σενάρια χρήσης σε πραγματικό χρόνο, όπως harvesting από τρίτα αποθετήρια των μελών, μέσω λογαριασμών που έχουν διανεμηθεί σε διαβαθμισμένους χρήστες. Μέχρι το τέλος του έτους το HARDMIN θα είναι διαθέσιμο στα Ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης με την εταιρεία DataCite, έχουν παραχωρηθεί κωδικοί σε κάθε ίδρυμα, προκειμένου να μπορεί να προβαίνει στην ανάθεση DOIs στα τεκμήρια των αποθετηρίων του. Έχει πραγματοποιηθεί webinar αναλυτικής χρήσης της υπηρεσίας και έχουν δημιουργηθεί στη νέα δικτυακή πύλη φόρμες ανάθεσης DOIs. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί γραφείο υποστήριξης, το οποίο βοηθά στην διασύνδεση των ιδρυματικών αποθετηρίων με το API της DataCite.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΣΕΑΒ με την ORCID, είναι προς ολοκλήρωση δυο ενσωματώσεις της ORCID, στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ. και στο αποθετήριο HARDMIN και την Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ενημερωτικό webinar για την ORCID και θα διεξαχθεί και ειδικό σεμινάριο στο πλαίσιο του 25ου PALC.

Παρασκευή 11/10/2019
Παρασκευή 11/10/2019

Αφήστε σχόλιο