Χρυσοί Χορηγοί


springernature

 

Ασημένιοι Χορηγοί


 

Χάλκινοι Χορηγοί


Clarivate Analytics logo
Times Higher Education
Cambridge University Press
Brill
CAS A Division of the American Chemical Society

 

Χορηγοί


Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
OCLC

Οι παροχές του προγράμματος Χορηγιών περιγράφονται εδώ.