• Έναρξη εγγραφών: 29 Ιουλίου 2019
  • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 29 Ιουλίου 2019
  • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 20 Αυγούστου 2019 1  Σεπτεμβρίου 2019
  • Κοινοποίηση αποδοχής εργασιών: 10 Σεπτεμβρίου 2019
  • Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου:  30 Σεπτεμβρίου 2019
  • Λήξη εγγραφών: 13 Σεπτεμβρίου 2019 25 Σεπτεμβρίου 2019
  • Συνέδριο: 10-11 Οκτωβρίου 2019