Στον χώρο της πανεπιστημιούπολης υπάρχουν αρκετά κυλικεία που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επίσης, υπάρχουν πολλές επιλογές εστιατορίων στην πόλη.