Ημερίδα για Πολιτικές Ανοικτής Επιστήμης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: από τη θεωρία στην πράξη

Τετάρτη 09 Οκτ 2019


1. Η τρέχουσα κατάσταση σε Ευρώπη και Ελλάδα: πολιτικές, υποδομές και εκπαίδευση για την Ανοικτή Επιστήμη

Έλλη Παπαδοπούλου, ΕΚ “Αθηνά”/ OpenAIRE


2. Το ψήφισμα της Συνόδου Πρυτάνεων για την Ανοικτή Επιστήμη στα Πανεπιστήμια, ο ρόλος του ΣΕΑΒ και του βιβλιοθηκονόμου στη διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης

Ηλιάνα Αρακά, ΣΕΑΒ/ OpenAIRE


3. Περιγραφή Πρότυπης Πολιτικής Ανοικτής Επιστήμης για τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (pdf1pdf2)

Πανωραία Σπηλιοπούλου – Νομικός – συνεργάτης ΣΕΑΒ και EOSCSecretariat