Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των βιβλιοθηκών και της τεχνολογίας της πληροφόρησης να παρουσιάσουν και να προωθήσουν τον οργανισμό τους, τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στην κοινότητα των Ελληνικών βιβλιοθηκών. Επιπλέον, μέσω της χορηγίας του συνεδρίου, οι χορηγοί θα επιτύχουν μια ευρεία προβολή και δημοσιότητα σε όλη την Ελλάδα.

Εταιρείες ενεργές σε:

 • Υπηρεσίες Πληροφόρησης Βιβλιοθηκών
 • Αυτοματισμό Βιβλιοθηκών
 • Βιβλία & περιοδικά
 • Εξοπλισμό Βιβλιοθηκών
 • Τεχνολογία της πληροφορίας

θα έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία να πλησιάσουν το ελληνικό κοινό και να επιδείξουν τον ενεργό ρόλο και τη συμβολή τους στην συνεχή ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Η εγγραφή των μελών των χορηγών που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο, θα βοηθήσει την οργανωτική επιτροπή. Παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ!

Επίπεδο αναγνώρισης χορηγίας και οφέλη

Χρυσός Χορηγός (€4,000.00+):

 1. Το λογότυπο του χορηγού θα απεικονίζεται στην πρώτη εσωτερική σελίδα του προγράμματος του συνεδρίου.
 2. Το λογότυπο του χορηγού θα απεικονίζεται στα banners στον συνεδριακό χώρο.
 3. Το λογότυπο του χορηγού και το επίπεδο της χορηγίας θα εμφανίζονται στη σχετική σελίδα των χορηγών του δικτυακού τόπου του συνεδρίου (με ανακατεύθυνση στον δικτυακό τόπο του χορηγού).
 4. Διαφημιστικό υλικό του Χορηγού στην τσάντα των συμμετεχόντων (μέχρι τρία (3) τεμάχια π.χ. φυλλάδια, στυλό, κλπ).
 5. Δεκαπέντε (15) λεπτά παρουσίαση προϊόντων/υπηρεσιών κατά την ειδική συνεδρία των χορηγών στην ολομέλεια του συνεδρίου.
 6. Συμμετοχή τριών (3) αντιπροσώπων του χορηγού στο δείπνο των Ομιλητών & Χορηγών.

Ασημένιος Χορηγός  (€3,000.00 – €3,999.00):

 1. Το λογότυπο του χορηγού θα απεικονίζεται στην πρώτη εσωτερική σελίδα του προγράμματος του συνεδρίου.
 2. Το λογότυπο του χορηγού θα απεικονίζεται στα banners στον συνεδριακό χώρο.
 3. Το λογότυπο του χορηγού και το επίπεδο της χορηγίας θα εμφανίζονται στη σχετική σελίδα των Χορηγών του δικτυακού τόπου του συνεδρίου (με ανακατεύθυνση στον δικτυακό τόπο του χορηγού).
 4. Διαφημιστικό υλικό του Χορηγού στην τσάντα των συμμετεχόντων (μέχρι τρία (2) τεμάχια π.χ. φυλλάδια, στυλό, κλπ).
 5. Πέντε (5) λεπτά παρουσίαση προϊόντων/υπηρεσιών κατά την ειδική συνεδρία των χορηγών στην ολομέλεια του συνεδρίου.
 6. Συμμετοχή τριών (2) αντιπροσώπων του χορηγού στο δείπνο των Ομιλητών & Χορηγών.

Χάλκινος χορηγός (€2,000.00 – €2,999.00):

 1. Το λογότυπο του χορηγού θα απεικονίζεται στην τελευταία εσωτερική σελίδα (εσωτερική σελίδα του πίσω καλύμματος) όλων των έντυπων εκδόσεων του προγράμματος του συνεδρίου.
 2. Το λογότυπο του χορηγού και το επίπεδο της χορηγίας θα εμφανίζονται στη σχετική σελίδα των  Χορηγών του δικτυακού τόπου του συνεδρίου (με ανακατεύθυνση στον δικτυακό τόπο του χορηγού).
 3. Διαφημιστικό υλικό του Χορηγού στην τσάντα των συμμετεχόντων (μέχρι ένα (1) τεμάχιο π.χ. φυλλάδια, στυλό, κλπ).
 4. Συμμετοχή ενός (1) αντιπροσώπου του χορηγού στο δείπνο των Ομιλητών & Χορηγών. 

Χορηγός (<€2,000.00):

Το λογότυπο του χορηγού και το επίπεδο της χορηγίας θα εμφανίζονται στη σχετική σελίδα των χορηγών του δικτυακού τόπου του συνεδρίου (με ανακατεύθυνση στον δικτυακό τόπο του χορηγού).