Πρώτο σεμινάριο της Ελληνικής Κοινοπραξίας του ΣΕΑΒ με την ORCID

Τετάρτη 09 – Οκτ – 2019


1. Παρουσίαση της Ελληνικής Κοινοπραξίας του ΣΕΑΒ με την ORCID

Πισπιρίγγας Λεωνίδας – Προγραμματιστής-Διαχειριστής συστημάτων βιβλιοθήκης – ΣΕΑΒ – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζήσης Σημαιοφορίδης – Προγραμματιστής – Διαχειριστής συστημάτων βιβλιοθήκης – ΣΕΑΒ – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη


2. How can research institutions benefit from ORCID?

Gabriela Mejias – Engagement Lead, Europe – ORCID


3. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ORCID Integration

Χρήστος Μαρουλίδης – Προγραμματιστής – ΜΟΔΙΠ – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης – Στέλεχος ΜΟΔΙΠ – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δέσποινα Παπαδάκη – Βιβλιοθηκονόμος – Κεντρική Βιβλιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


4. Ελληνική υπηρεσία δεδομένων (HELIX) και καταθετήριο ερευνητικών δεδομένων του ΣΕΑΒ για τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας (HARDMIN) ORCID Integration

Μιχάλης Αλεξάκης – Ερευνητικο Κεντρο “Αθηνά” – Επιστημονικός Συνεργάτης